You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
За поръчки от Понеделник до Петък 09:30 до 17:00 +359896 188 500
 • Вашата количка е празна!

За Нас

Technostore

"ХАЙ СТОР" EООД е иновативна компания основана през 2018г., която се стреми да предложи комплексни услуги в областта информационните и комуникационни технологии. Предмета на дейност на дружеството е свързан с продажба на техника, инсталиране на софтуер, изграждане на мрежи- настройка и конфигурация и рециклиране на стара техника.

 

НАШАТА ВИЗИЯ

Да бъдем иновативна, бързоразвиваща се, екологично и социално ориентирана компания, която винаги надвишава очакванията на клиентите си. 
Ние целим да улесним клиентите и партньорите си

 

НАШАТА МИСИЯ

Стремим се да бъдем предпочитан партньор за услуги в областта информационните и комуникационни технологии, предлагащ високо качество, гъвкавост и кратки срокове.
Да намалим електронният отпадък и да предложим алтернатива на клиентите с счупени, неработещи или остарели устройства чрез предоставяне на ваучер за покупка от Нас чрез услугата TECHNOSTORE-RECYCLE

 

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

 • Доверие – доверието е най-големият ни актив. Ние се ангажираме да бъдем отговорни в отношенията си с клиентите и служителите, за да изградим устойчиви взаимоотношения в дългосрочен план.
 • Качество – от ранната фаза на проект до издаване на готовия продукт на клиента, непрекъснато контролираме качеството, за да сме сигурни, че отговаря на най-високите стандарти.
 • Политика по околната среда -  отразява дейностите по рециклиране  на отпадъчната и непотребна електроника, които имат екологичен ефект и допринасят за опазване на околната среда.
 • Политиката за здравето и безопасността при работа -  отразява поетите ангажименти относно:
 • - Осигуряване на съответствие с приложимите в дейностите на дружеството законови и други изисквания, свързани с идентифицираните опасности за здравето и безопасността;
 • - Осигуряване и поддържане на машини и оборудване, които са безопасни и без всякакви рискове за здравето при работа;
 • - Осигуряване и поддържане на безопасна работна среда;
 • - Определянето на общи и конкретни цели по здравословни и безопасни условия на труд;
 • - Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • - Създаване на организация и условия за управление на злополуки, инциденти и други несъответствия по здравословните и безопасни условия на труд.
 •