You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
За поръчки от Понеделник до Петък 09:30 до 17:00 +359896 188 500
  • Вашата количка е празна!

Общи условия за ползване

Уважаеми посетители на сайта на ХАЙ СТОР ЕООД - techno-store.bg, multirama.net, grypho.eu,

На нашия сайт ние представяме информация за продуктите и услугите, предлагани от фирма ХАЙ СТОР ЕООД, за възможностите за работа с нас, както и обща информация за самата компания.

Преди да започнете да използвате съдържанието на сайта, най-учтиво Ви молим да се запознаете с Правилата за използване на сайта. Като посещавате techno-store.bg, multirama.net, grypho.eu и използвате информацията в него, Вие се съгласявате с тези правила без допълнителни условия и ограничения.

С настоящите условия се определят правилата за ползване на електронния магазин на ХАЙ СТОР ЕООД, както и взаимоотношенията между ХАЙ СТОР ЕООД и нейните клиенти. Всеки потребител, използващ сайта, е обвързан с правилата на настоящите Общи Условия от момента на влизане в сайта до напускането му. 

ХАЙ СТОР ЕООД си запазва правото да извършва промени в общите условия без предварително известие.

Данни за фирмата

ХАЙ СТОР – ХАЙ СТОР ЕООД е търговско дружество, регистрирано според изискванията на българското законодателство. Адресът на дружеството е гр. Разград, бул. “Княз Борис” 14,  пощенски код: 7200, ЕИК: 205081976,
МОЛ: Христо Димитров Иванов
Банкова сметка IBANBG66INTF40015086937744, Банков Код BIC: BGUSBGSF - iCard AD

Връзката с ХАЙ СТОР ЕООД се осъществява освен на посочения по-горе адрес и на телефони: +359896 188 500, +35987 748 3 748 или на имейл адрес: office@techno-store.bg 

Дефиниции

Продавач – ХАЙ СТОР ЕООД. Продавачът е лицето, с което Клиентът/Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

Клиент/Потребител - Всяко лице, което използва сайта по какъвто и да е начин, което се е съгласило с настоящите Общи условия.

Електронен магазин или Сайт - Интернет сайтът Grypho.eu/ techno-store.bg, multirama.net който служи като онлайн платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между Продавач и Клиент за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

Акаунт – елемент от сайта, който е задължителен при покупка, състоящ се от имейл, парола, име и телефон, който позволява само един клиент да направи Поръчка. [конфиденциалност на данните] Акаунтът позволява достигането до ограничени части на сайта, където са достъпни допълнителни услуги и историята на някои от действията на потребителя. 

Поръчка е заявка, направената от Потребител, за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули) чрез електронния магазин. 

Стока и Услуга - всеки предмет на договора за покупко-продажба от сайта.

Договор - всеки договор, сключен от разстояние между ХАЙ СТОР и Потребител, за покупко-продажба на стоки и/или услуги от Сайта. Настоящите Общи Условия са неразделна част от този договор. Всяка отделно направена Поръчка представлява отделен договор. 

Бюлетин, Брошура, Съобщение – електронни информационни средства, отнасящи се за продукти и/или услуги в електронния магазин на ХАЙ СТОР, без обвързване с предоставената информация; същите може да се изпращат и по електронната поща на Потребителя.  

Плащане - събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга.

КУРИЕР - търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи съгласно изискванията на Закона за пощенските услуги.

Споразумение – уговорка/договор между Продавач и Потребител

Общи правила

Общите условия / Правила са задължителни за всички Потребители на сайта и използването му означава, че Потребителят се е запознал внимателно с тях при всяко негово използване.

Общите условия установяват условията/правилата, при които Потребителят може да използва сайта и неговото съдържание, в случай когато не е налично друго валидно споразумение между клиента и продавача.

Общите условия могат да бъдат променени едностранно и по всяко време от ХАЙ СТОР ЕООД, като компанията си остава правото да извършва тези промени без да предупреждава потребителите. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на сайта.

При приемането на текущите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние.

Възможно е сайтът да съдържа линкове към външни сайтове, предназначени да дадат допълнителна информация за съответните продукти и услуги, като ХАЙ СТОР не носи отговорност за това, доколко тази информация е точна, изчерпателна и достоверна, и не отговаря за Вашето използване на сайтовете на съответните фирми и организации.

ХАЙ СТОР има правото да прекрати или откаже регистрация на Потребител, без причина и без да дължи каквито и да е неустойки или обезщетения за това.

Възможността за поръчка се отнася само за лица над 18 години. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на акаунт лицето ДЕКЛАРИРА, че е пълнолетно.

Потребителят и ХАЙ СТОР се съгласяват, че електронната комуникация между тях, в това число и използването на верен и конкретен акаунт, има силата на саморъчен подпис в отношенията помежду им. 

ХАЙ СТОР си запазва правото да помества рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки, на която и да е част от електронния магазин, съгласно действащото законодателство.

Всички стоки, включително тези в промоция, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано на сайта. 

Поради повишеното търсене на видеокарти и същевременно лимитирани количества, въведохме ограничение при закупуването - 1 брой на клиент. Всяка поръчка ще бъде потвърждавана от наш сътрудник, по реда на постъпване.


Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, от това не произтича недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

Условия за използване на сайта и интелектуална собственост

Цялото съдържание, графичните, бази данни, информация, софтуер, табличните, текстовите материали и всякакво друго съдържание в сайта techno-store.bg, multirama.net, grypho.eu са интелектуална собственост на ХАЙ СТОР и се защитават от Закона за защита на авторското право и сродните му права на Република България. Всички търговски марки, цитирани в сайта, принадлежат на техните собственици. Договорът от разстояние не дава разрешение на потребителя да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието на сайта, освен с изричното съгласие на ХАЙ СТОР. Посетителите на сайта нямат право да използват за търговски цели информацията и графичните материали публикувани в него, или на части от тях, да ги копират, препращат и т.н. без предварителното писмено съгласие на ХАЙ СТОР ЕООД.  Ако нарушите тези условия, правото Ви да използвате този сайт автоматично отпада, и Вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или отпечатани материали.

Договор и политика за продажба по интернет

С изпращането на поръчка в сайта или по телефона, потребителят се съгласява да получи съответната стока и/или услуга от продавача срещу заплащане.

ХАЙ СТОР уведомява клиента по телефон или имейл за регистрирането на поръчката, както и за всеки етап от нейната обработка. В този смисъл ХАЙ СТОР има право да не достави част или всичките стоки и/или услуги по поръчката. Тогава единствената отговорност на продавача е да върне предварително взетите суми по поръчката, ако има такива.

Договорът от разстояние се счита за сключен в момента на получаване на имейл или обаждане по телефон, че поръчката е изпълнена и предадена за доставка. Предоставената информация от клиента, както и настоящите общи условия са неразделна част на Договора от разстояние.

Всеки Клиент може да използва сайта и да се регистрира, както и да създаде поръчка.

ХАЙ СТОР си запазва правото да ограничи достъпа до услуги, стоки, поръчки, платежни методи и други на който и да било Потребител, по своя преценка без предварително предупреждение или известие. 

ХАЙ СТОР не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът търпи или може да претърпи в резултат на това решение.

На всеки потребител е позволено да има само един акаунт в сайта. Не се допуска един акаунт да се споделя между няколко клиенти, като отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от клиента.

Всички цени на сайта са обявени в лева (BGN) с включен ДДС.

Цените в сайта, които са задраскани с линия, посочват старата цена на стоката в магазина. Тези цени имат информативен характер и нямат юридическа стойност.

Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовите наличности и/или за периода на промоционалния период, ако има такъв.

Доставката не е включена в цената на продукта, както и дължимите такси при плащане. Преди завършването на поръчката ХАЙ СТОР ще посочи в сайта стойността на допълнителните разходи, които клиентът трябва да заплати.

ХАЙ СТОР си запазва правото да променя цените на стоките и услугите по всяко време, без предварително да известява за това клиента.

При представянето на стоките и услугите ХАЙ СТОР си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и т.н.), които може да не са включени в цената на продукта.

ХАЙ СТОР не гарантира наличността на никой продукт и/или услуга, който може да бъде закупен от сайта.

ХАЙ СТОР може по своя преценка да издава кодове за отстъпка. Периодът, обхватът и стойността на валидност се определят едностранно от ХАЙ СТОР.

Възможно е, след закупуването на стока или услуга, ХАЙ СТОР да поиска по предоставения при регистрация имейл на клиента Рецензия относно закупената стока или услуга.

Поръчка

ХАЙ СТОР препоръчва на потребителите на сайта да се регистрират при желание за поръчка. Регистрацията, обаче, не е задължително условие. [конфиденциалност на данните] Задължение на всеки потребител е да пази данните си за достъп до сайта, като не предоставя на никого името и паролата за влизане в своя личен профил, както и съдържащата се в него информация. 

За да направи поръчка, клиентът трябва да добави желаните стоки в количката за покупки, следвайки указанията и стъпките в сайта.

Всеки клиент при съставяне на поръчка е длъжен да посочи основните параметри според дадените в сайта възможности: производител, брой,  доставка, модел, цвят и т.н. 

Финализирайки своята поръчка, клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване, е вярна и пълна към момента на извършване на поръчката.

Поръчки, които са незавършени, не водят до регистриране на поръчка.

Всички поръчки зависят от стоковите наличности и поради тази причина биват потвърдени или отказани (в зависимост от състоянието на наличностите). 

Клиентът може да провери наличността на всеки продукт на страницата на продукта в сайта (намираща се под цената на продукта). 

ХАЙ СТОР не носи отговорност за продукт, който е обозначен като „не е наличен‘. ХАЙ СТОР си запазва и правото да доуточнява с клиента наличността и сроковете на доставка по телефон или имейл.

ХАЙ СТОР си запазва правото да откаже и/или да не изпълни дадена поръчка, като предварително предупреди клиента, без никакви последващи отговорности или задължения за всяка от страните. При такова обстоятелство ХАЙ СТОР е длъжна да възстанови платените от клиента суми, ако има такива, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за клиента.

С регистрирането на поръчка, клиентът дава съгласието си ХАЙ СТОР да се свърже с него използвайки всички данни за контакти, предоставени в регистрацията. Това може да бъде във връзка с направената поръчка, но не само. 

При контакт чрез имейл или телефон от страна на ХАЙ СТОР с клиент, клиентът се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея. 

При желание за отказ от дадена поръчка, моля, свържете се с ХАЙ СТОР ЕООД освен на адрес и на телефони: +359896 188 500, +35987 748 3 748 или на имейл адрес: office@techno-store.bg 

Условия за плащане и фактуриране

ХАЙ СТОР предоставя следните начини на разплащане:

Плащане в брой:

Плащането се извършва на място в магазина; 

Плащане с банков превод

 

Можете да направите превод на следната сметка: iCard AD

IBAN: BG66INTF40015086937744

BIC код: BGUSBGSF

 

*Като основание за плащане е достатъчно да посочите избрания от Вас продукт.
След извършване на поръчката ще получите проформа фактура за плащане и след като платите, ние ще изпратим поръчаната стока до желания адрес;

Покупка на изплащане:

Цените на стоките и услугите във ХАЙ СТОР са крайни и включват ДДС, според действащото законодателство.

ХАЙ СТОР си запазва правото да поиска авансово заплащане на стока със заплащане по банков път. При такъв случай клиентът получава проформа фактура за авансово плащане с посочени банкови сметки и поръчката започва изпълнение едва след получаване на капаро или на цялата сума.

Касов бон и/или фактура се издават при всяко плащане на стока и/или услуга, извършена от клиента. Всеки клиент се съгласява да получава касовия бон/фактурата физически заедно с закупената стока или по електронен път – изпратена на вписания в клиентския акаунт имейл. 

При изготвянето на фактура клиентът е длъжен да представи цялата необходима информация в съответствие с действащото законодателство за издаването ѝ. Ако това не бъде изпълнено, ХАЙ СТОР ще издаде само касов бон. 

Потребителят е единственият отговорен за верността на предоставената информация в акаунта си. За да се изготви фактурата, клиентът трябва да се увери, че информацията, посочена в поръчката, е пълна, вярна и точна. 

Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин и съгласно договореното при сключване на Договора от разстояние, и според условията между клиента и съответния доставчик на платежни услуги.

В случай, че ХАЙ СТОР не получи плащане съгласно избрания от клиента начин, ХАЙ СТОР има право да счита поръчката за невалидна.

Доставка

ХАЙ СТОР си запазва правото сроковете и наличността на продукти и на доставка да се уточняват по телефон или имейл, в момента на обработка на поръчката. ХАЙ СТОР не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които са обозначени, че са само чрез заявка или с доставка за определен период и/или не са налични в склада на ХАЙ СТОР.

Цените в сайта са в лева и с включен ДДС. В цената на продукта не се включва стойността на доставката и дължимите такси при плащане. Потребителят е длъжен да посочи коректен адрес, телефон и имейл за потвърждение на извършената поръчка, за да може тя да бъде задействана. Наличието на непопълнени полета за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация, не обвързва ХАЙ СТОР със задължението за изпълнение на поръчката. 

ХАЙ СТОР предлага на всеки клиент възможността да вземе продукта директно от магазина на ХАЙ СТОР (гр. Варна, ул. „Поп Харитон“ 27), без да плаща за доставка. 

Времето за доставка се изчислява в работни дни. 

ХАЙ СТОР заявява, че продуктите, които са поръчани и са на склад, ще бъдат изпращани едва когато плащането бъде извършено. 

Доставчикът на пощенските услуги встъпва в отговорност за продуктите по време на транспортиране.